HYPOTHESIS

Publicaties

 
De uitdaging van het denken  
     
    Nu verkrijgbaar als iBook: De uitdaging van het denken als iBook
   
Veel mensen komen op een of andere manier met filosofie in aanraking. Vaak is de kennismaking van korte duur en/of beperkt. Er kan behoefte ontstaan om meer over filosofie te lezen en een beter begrip te krijgen van specifiek filosofische thema's.

Een uitstekende gelegenheid biedt deze zeer toegankelijke, maar – vanwege de aard van het onderwerp – niet ‘makkelijke’ inleiding in de Westerse filosofie. De opzet is thematisch: door het boek heen worden de klassieke onderwerpen van de filosofie besproken: kennistheorie, metafysica, ontologie, logica, wetenschapsfilosofie, ethiek, sociale en politieke filosofie en esthetica. Van elk onderwerp wordt uitgelegd wat het kernvraagstuk en de historische context is en welke filosoof de belangrijkste bijdrage eraan geleverd heeft. Ten slotte wordt van elk thema de actualiteit aangetoond, veelal aan de hand van een onderwerp uit de huidige maatschappelijke discussie (met als eindpunt de huidige ‘internetdemocratie’).

De rode lijnen in het boek worden gevormd door de omslag die we vanaf de zestiende eeuw kunnen waarnemen in de aandacht voor het denken naar de aandacht voor de taal en het verdwijnen van de overtuiging dat de filosofie een toekomst voor de mens kan ontwerpen. Een belangrijke vraag in het boek is welke rol er in de 21e eeuw voor de filosofie is weggelegd.

 Het doel van het boek is begripsvorming en ‘leren filosoferen’. Kennis, toepassing/bewustwording (‘wat kan ik hier zelf mee?’) en entertainment (door middel van anekdotes) lopen dooreen. Het boek probeert de lezer uit te dagen zelf de praktijk van het filosoferen op te nemen: zijn opinies te formuleren over de zaken die hem of haar raken. Standpunten die, door de leerervaringen uit dit boek verrijkt zijn en die in toenemende mate een basis vormen waarop men zijn eigen leven kan vormgeven.

     
De uitdaging van het bestaan  
     
   
    Denken over het menselijk bestaan van de Grieken tot heden

    Opvattingen van de grote filosofen over de zin van het bestaan

    Behandelt: Heraclitus, I. Kant, M. Heidegger. M. Foucault, J. Derrida, 
    R. Rorty, D. C. Dennett, J. Baudrillard, P. Sloterdijk
   

EEN TOEGANKELIJKE INLEIDING VOOR IEDEREEN IN DE WERELD
VAN HET FILOSOFISCH DENKEN OVER DE MENS

     
     

 

Hypothesis
Hypothesis is een initiatief van:

Baptist Vermeulen,
Nederland
telefoon +31(0)6 1138 1089