HYPOTHESIS  

Tot nu toe zijn de volgende teksten beschikbaar:
 

Cursus: 
Filosofie van de 20e eeuw

Een overzicht van de inhoud van de cursus 'Filosofie van de 20e eeuw zoals deze verzorgd wordt door B. Vermeulen bij de Volksuniversiteit B plus C te Leiden

 Cursus: 
Inleiding moderne filosofie

Een overzicht van de inhoud van de cursus 'Inleiding filosofie' zoals deze verzorgd wordt door B. Vermeulen bij de Volksuniversiteit B plus C te Leiden

 Cursus: 
Filosofie: een inleiding

Een overzicht van de inhoud van het college: 'Inleiding filosofie' zoals deze verzorgd werd door B. Vermeulen bij de Hogeschool Rooterdam

Cursus: 
F. Nietzsche

Een overzicht van de inhoud van de cursus 'Friedrich Nietzsche'

Cursus: 
Argumentatietheorie

Een introductie tot de cursus argumentatietheorie

Baptist Vermeulen: 
Wittgenstein en Turing in Cyberspace

Een lezing over de ontmoeting tussen Wittgenstein en Turing. Waarom kon Turing de Turingmachine ontwerpen, het theoretische ontwerp van de computer en Wittgenstein niet?

Jos de Mul: 
Toeval

Een lezing over het toeval. Maakt het toeval bij toeval deel uit van ons leven of vormt het een wezenlijk onderdeel ervan? Is het toeval te elimineren of vernietigen we daarmee tegelijkertijd de menselijkheid van de mens? 

Jos de Mul (1956) studeerde filosofie en kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij als hoogleraar wijsgerige antropologie verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Jos de Mul schreef onder andere: Het romantische verlangen in moderne kunst en filosofie en Tragedie van de eindigheid.