Cursus: 
Inleiding moderne filosofie

Een overzicht van de inhoud van de cursus 'Inleiding filosofie' zoals deze verzorgd wordt door B. Vermeulen bij de Volksuniversiteit B plus C te Leiden
  1. Inleiding
  2. Descartes' Meditaties
  3. Rationalisme en Empirisme
  4. Kant en de Metafysica
  5. De 'Linguistic turn': Wittgenstein


 


© Hypothesis