Deel 1: 
Inleiding

Algemene Inleiding op de cursus Argumentatietheorie

Deel 2:
Het algemene communicatiemodel

Een definitie van argumenteren en een inpassing van argumenteren in het algemene communicatiemodel

Deel 3: 
Klassieke retorica

Ee samenvattend overzicht van de klassieke retorica

Deel 4: 
Rationele Persuasie

Uitwerking van het begrip 'rationele persuasie'

Deel 5: 
Logica en Argumentatie (1)

Een korte introductie tot de propositielogica

Deel 6: 
Logica en Argumentatie (2)

Een korte introductie tot de propositielogica

Deel 7: 
Samenvatting

Een korte introductie tot de propositielogica

Deel 8: 
Drogredenen

Overzicht van de leer van de drogredenen

Deel 9: 
Habermas' theorie van het communicatieve handelen

Samenvatting uit Arbeid en Interactie van M. Korthals