HYPOTHESIS

Lezingen - Cursussen - Teksten

     
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothesis.nl is een persoonlijke website van Baptist Vermeulen.

Deze website verzamelt het filosofisch werk van Baptist. Gestart in 1996 bevat het informatie over de cursussen die door Baptist zelfstandig zijn ontwikkeld en uitgevoerd

Laatste wijziging: 21-03-2017

 

Boeken worden op aanvraag tegen betaling van verzendkosten toegestuurd, zolang de voorraad strekt.

Vraag aan

Boekenkastgesprek bij Bosch&deJong boekverkopers in de Fenix Food Factory op Katendrecht, Rotterdam

Donderdag 27 april bij Bosch&deJong:

 Het Boekenkastgesprek is een open discussie onder leiding van filosoof Baptist Vermeulen. In het Boekenkastgesprek wordt een boek uit de filosofiekast van Bosch&deJong genomen en tot onderwerp van discussie gemaakt.
Toegang is gratis. Als u het boek nog wilt kopen, doet u dat dan vooral bij ons! We sturen het eventueel graag naar u op. Laat vooral even weten dat u erbij bent, er kunnen ongeveer 10 mensen aanschuiven.

Onderwerp:

Henk Oosterling  Waar geen wil is, is een weg 

Henk Oosterling: Waar geen wil is, is een weg

 

Bosch&deJong zit in de Fenix Food Factory, in een grote oude loods aan het Deliplein, op Katendrecht. Met vragen en om te reserveren kunt u mailen naar info@boschendejong.nl of bellen naar 06-28700281. (Website: Bosch en de Jong)

 

 

  • Als gevolg van de ontzuiling zijn de kerken leeg geworden, het socialisme en het communisme zijn verdwenen en in het algemeen kan gezegd worden dat overtuigingen niet meer dwingend voorgeschreven worden vanuit de opvoeding en/of sociale omgeving. Religie geeft geen alles erkend verbindend wereldbegrip meer. De filosofie heeft op basis van de rationele uitgangspunten van de wetenschap op haar beurt geprobeerd een alles omvattend wereld beeld te ontwerpen, maar heeft deze taak niet van de religie over kunnen nemen. Critici menen dat de mens ontheemd raakt en dat wij door individualisering en egoļsme van elkaar vervreemd raken. Ook in de politiek wordt deze tendens sterker zichtbaar. Kiezers raken op drift nu ze niet meer als vanzelfsprekend op een bepaalde partij hun stem uitbrengen. Bovendien is de mens niet meer louter aan zijn natuurlijke taken, bijvoorbeeld de voortplanting, gebonden. Na het grootbrengen van de kinderen heeft men nog een leven voor zich. Door de toegenomen levensverwachting ontstaat een situatie die in de wereldgeschiedenis nog niet eerder voorgekomen is: een enorme toename van mensen die een werkzaam bestaan achter de rug hebben en van hun pensioen genieten. Tegen deze achtergrond wordt de hedendaagse vraag naar zingeving begrijpelijk. De totaal nieuwe situatie waarin wij terechtkomen dwingt tot een herbezinning op de zin van het bestaan. Wat heeft de filosofie ons op dit terrein te bieden? Hoe kan de vraag naar de zin van het bestaan beantwoord worden in een tijd waarin de klassieke antwoorden afgedaan lijken te hebben.llend materiaal bij het boek De uitdaging van het bestaankijk de sheets van de toelichting bij het bo
  • De uitdaging van het denken biedt een zeer toegankelijke inleiding in de Westerse filosofie aan de hand van een thematische behandeling van de klassieke onderwerpen: kennistheorie, metafysica, ontologie, logica, wetenschapsfilosofie, ethiek, sociale en politieke filosofie en esthetica.

 

© Hypothesis 

Hypothesis is een initiatief van:
Baptist Vermeulen,
St-Jobskade 816, 3024 EN Rotterdam

Nederland
telefoon +31(0)6 1138 1089


Al het materiaal is auteursrechtelijk beschermd.
Artikelen blijven eigendom van de auteur: 
niets van het via Internet gepubliceerde materiaal

mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande toestemming van de auteur(s).

 

 

Uitsluitend voor eigen gebruik is het toegestaan een afdruk of een
kopie te maken.
Schrijf voor informatie over gebruik voor andere doeleinden naar (ook
voor gedrukte versies van de teksten) naar:  Hypothesis