Friedrich Nietzsche.

Programma voor de cursus


Programma:

1. Introductie

Introductie op leven en werk van Nietzsche.

2. De geboorte van de Tragedie (boek)

Introductie (vervolg) F. Nietsche: De geboorte van de tragedie, of Griekse cultuur en pessimisme. Ingeleid en vertaald door Kees Vuyk. Amsterdam, International Theatre Bookshop, 1987. ISBN 906403169X Hieruit: t/m blz. 50.

3. De geboorte van de Tragedie (boek)

Blz. 85 ev.

4. Richard Wagner in Bayreuth (kopie)

Uit: F. Nietzsche: Oneigentijdse beschouwingen. Vertaald door Thomas Graftdijk. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. ISBN 90 295 3249 1 (Verkrijgbaar bij de Sleghte) De vierde oneigentijdse beschouwing.

5. Voorbij goed en kwaad (boek)

F. Nietzsche: Voorbij goed en kwaad. Voorspel van een filosofie van de toekomst. Vertaald door Thomas Graftdijk. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. ISBN 90 295 3247 5
Hieruit: Voorwoord, Eerste hoofdstuk, Derde hoofdstuk

6. Voorbij goed en kwaad (boek)

Vierde, Vijfde en Achtste hoofdstuk

7. Aldus sprak Zarathoestra

F. Nietzsche: Aldus sprak Zarathoestra, Een boek voor allen en voor niemand. Ingeleid en van een voorwoord voorzien door H. Marsman. Vertaald door P. Endt en H. Marsman. 21e druk. Amsterdam, Wereldbibliotheek, z.j. ISBN 90 284 1505 X Nog te maken selectie

8. Ecce Homo. (kopie)

F. Nietsche: Ecce Homo. Hoe iemand wordt wat hij is. Hieruit: Waarom ik zo wijs ben, Waarom ik zo knap ben, Waarom ik zulke goede boeken schrijf, Der Fall Wagner, Waarom ik een noodlot ben.

9. Herwaardering van alle waarden (kopie)

F. Nietzsche: De herwaardering van alle waarden, [De wil tot macht]. Naar de uitgave van F. Würzbach vertaald door Thomas Graftdijk. Amsterdam, Boom Meppel, 1992. ISBN 90 6009 964 8 geb.
Hieruit een nog te maken selectie.

10. Wil tot macht, Übermensch, Eeuwige wederkeer (kopie)

Uit: De draagbare Nietzsche, Samengesteld en ingeleid door R.J. Hollingdale. Vertaald door Elza van Nierop en Tine Ausma. Amsterdam, Ooievaar Pockethouse, 1995. ISBN 90-351-1582-1

HYPOTHESIS

Hypothesis 

Hypothesis is een initiatief van:
Baptist Vermeulen,
St-Jobskade 816, 3024 EN Rotterdam

Nederland
telefoon +31(0)6 1138 1089