INLEIDING


Deze pagina's zijn gebruikt als aanvullend materiaal bij het college: Inleiding Filosofie dat opgenomen was in het curriculum van de propedeuse Welzijn en Arbeid van de Hogeschool Rotterdam.
Dit college werd van 1995 - 2000 in deze vorm verzorgd door Baptist Vermeulen.

Het volledige materiaal bestond uit: een reader als begeleding bij het hoorcollege. De reader was terug te vinden op het internet als deze pagina's en verder was het college voor de studenten ook op video te bekijken. De video was een opname van de docent die de lesstof presenteert.


Deze reeks pagina's behandelen een aantal stromingen in de filosofie. Behalve de bespreking van deze stromingen, wordt ook kort ingegaan op de geschiedenis van de filosofie. Dit heeft als doel aan de stromingen enige achtergrond te geven.

Waarom filosofie in de opleiding: omdat je als hulpverlener ingrijpt in het leven van andere mensen. Dit ingrijpen doe je altijd vanuit opvattingen die je hebt over het leven en alles wat daar mee samen hangt. De cliënt/hulpvrager, enz. hebben er recht op te weten vanuit welke opvattingen je werkt. D.w.z. moet je kunnen verantwoorden tegenover de ander, waarom je in zijn geval voor een bepaalde oplos sing voor een probleem gekozen hebt. De filosofie kan hierbij helpen.

In deze cursus komen daarom een aantal mensbeelden aan bod. Deze mensbeelden geven inzicht in de vershillen in opvattingen die er tussen mensen kunnen bestaan over de belangrijkste normen en waarden ons het leven. De mensbeelden zijn ontleend aan het humanisme, dat voor de westerse geschiedenis van de laatste eeuwen de belangrijkste motor voor verandering was.HOE DEZE PAGINA'S TE GEBRUIKEN


Het materiaal is als volgt opgebouwd:

Ten eerste bevat het een samenvatting van de stof die in het college besproken zal worden. Het betreft een kale samenvatting van de kernpunten. aan de hand van deze punten kun je je op het college voorbereiden: voorafgaand aan het college neem je de kernpunten door en probeer je een voorstelling te maken van de inhoud van het college.
Bij de samenvatting is op een aatal punten nadere uitleg te vragen middels de aangebrachte hyperlinks. Volg de links voor meer informatie.

Ten tweede bevat het materiaal een lijst van trefwoorden per college. Van deze trefwoorden moet je na afloop van de colleges de betekenis kennen.

De beste manier om dat te leren is na afloop van ieder college met behulp van de aantekeningen notities te maken over de betekenis van de trefwoorden. Wanneer de betekenis van een trefwoord niet geheel duidelijk is kun je daar in het volgende college een vraag over stellen.

Vervolgens bevat het materiaal voor ieder college een plaatje of een tekst dat bij de inhoud van het college aansluit.

Ten slotte bevat het materiaal voor ieder college een aantal verwerkingsvragen, die op het college besproken zullen worden. Een antwoord op de verwerkingsvragen kun je ook per E-mail naar de docent versturen. Je krijgt dan binnen 6 dagen een reactie van de docent.


Deze pagina's zijn een product van:

Hypothesis 

Hypothesis is een initiatief van:
Baptist Vermeulen,
St-Jobskade 816, 3024 EN Rotterdam

Nederland
telefoon +31(0)6 1138 1089

Bij de samenstelling van het college is gebruik gemaakt van:
M. van der Reijen: Filosofie en hulpverlening. Deel 2, Mensbeelden. Kok, Kampen.